20 martie 2020

ZONA 4 FAGET – Comunicare modificare tarife pentru furnizarea de servicii de salubritate

Prin prezenta comunicam tuturor utilizatorilor cu care subscrisa societate are incheiate contracte pntru furnizarea de servicii de salubritate in aria delegarii FAGET ca incepand cu data de 09.01.2020 au intrat in vigoare NOILE TARIFE pentru colectarea separate si transportul separate al deseurilor reziduale si pentru colectarea separate si transportul separate al deseurilor reciclabile pe categorii de utilizatori, aprobate prin ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 / 09.01.2020 LA CONTRACTUL NR. 1088/21.05.2018 (84/21.05.2018) DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIILOR DE COLECTARE – TRANSPORT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE DIN DIN ZONA 4-FAGET, dupa cum urmeaza :

                TarifUM         Tarif unic propus
Populație urbanlei/persoană/lună14,45 (TVA inclus)
Tarif UMTarife distincte propuse
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul urbanlei/persoană/lună10,14(TVA inclus)
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul urbanlei/persoană/lună4,31 (TVA inclus)
                      TarifUMTarif unic propus
Populație rurallei/persoană/lună5,05 (TVA inclus)
TarifUMTarife distincte propuse
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul rurallei/persoană/lună3,67 (TVA inclus)
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul rural lei/persoană/lună1,37 (TVA inclus)
  TarifUMTarif unic propus
Operatori economici și instituții publicelei/tonă417,76 + TVA
Tarif UMTarife distincte propuse
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare rezidualelei/tonă457,02 + TVA
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare reciclabilelei/tonă336,09 + TVA

Cota TVA = 19%.

In consecinta, avand in vedere dispozitiile art.8 al.4 din Contractul pentru furnizarea de servicii de salubritate incheiat cu utilizatorii persoane fizice si juridice, va notificam modificarea tarifului de prestare a serviciului de salubritate, conform tarifului aprobat de ADID Timis pentru categoria de utilizator din care faceti parte.

Precizam faptul ca potrivit dispozitiilor art.12 al.3 din Anexa la Ordinul ANRSC nr.112/2007, privind aprobarea Contractului Cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor, modificarea tarifelor „va fi adusa la cunostinta utilizatorilor”, astfel incat pentru modificarea tarifelor de prestare nu este necesara incheierea de acte aditionale cu utilizatorii serviciului de salubritate.