28 iulie 2020

Notificare modificare tarife pentru furnizarea de servicii de salubritate ZONA 4 FAGET

Prin prezenta notificam ca incepand cu data de 07.07.2020 TARIFELE UNICE MAJORATE ȘI TARIFELE DISTINCTE REZULTATE DIN TARIFELE UNICE MAJORATE pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale și pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile pe categorii de utilizatori, precum și pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și similare pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private și persoane juridice publice-instituții, autorități publice) , aprobate prin ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 / 07.07.2020 LA CONTRACTUL NR. 1088/21.05.2018 (84/21.05.2018) DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIILOR DE COLECTARE – TRANSPORT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE DIN DIN ZONA 4-FAGET, dupa cum urmeaza :

TarifPopulație urbanU.M.Tarif unic 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale lei/persoană/lună15,27 (TVA inclus)
Tarif Populație urbanU.M.Tarife distincte 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul urbanlei/persoană/lună10,74 (TVA inclus)
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul urbanlei/persoană/lună4,53 (TVA inclus)
                  TarifPopulație ruralU.M.Tarif unic 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipalelei/persoană/lună5,33 (TVA inclus)
TarifPopulație ruralU.M.Tarife distincte 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul rurallei/persoană/lună3,90 (TVA inclus)
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul rural lei/persoană/lună1,43 (TVA inclus)
  TarifOperatori economici și instituții publiceU.M.Tarif unic 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare lei/tonă441,84 + TVA
Tarif Operatori economici și instituții publiceU.M.Tarife distincte 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare rezidualelei/tonă484,63 + TVA
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare reciclabilelei/tonă352,84 + TVA

Cota TVA = 19%.

In consecinta, avand in vedere dispozitiile art.8 al.4 din Contractul pentru furnizarea de servicii de salubritate incheiat cu utilizatorii persoane fizice si juridice, va notificam modificarea tarifului de prestare a serviciului de salubritate, conform tarifului aprobat de ADID Timis pentru categoria de utilizator din care faceti parte.

Precizam faptul ca potrivit dispozitiilor art.12 al.3 din Anexa la Ordinul ANRSC nr.112/2007, privind aprobarea Contractului Cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor, modificarea tarifelor „va fi adusa la cunostinta utilizatorilor”, astfel incat pentru modificarea tarifelor de prestare nu este necesara incheierea de acte aditionale cu utilizatorii serviciului de salubritate.