28 iulie 2020

Notificare modificare tarife pentru furnizarea de servicii de salubritate ZONA 3 DETA

Prin prezenta va notificam ca incepand cu data de 15.07.2020 au intrat in vigoare TARIFELE UNICE MAJORATE ȘI TARIFELE DISTINCTE REZULTATE DIN TARIFELE UNICE MAJORATE pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale și pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile pe categorii de utilizatori, precum și pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și similare pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private și persoane juridice publice-instituții, autorități publice), aprobate prin ACTUL ADIȚIONAL NR. 4/ 15.07.2020 LA CONTRACTUL NR. 1792/28.09.2017 (147B/28.09.2017) DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIILOR DE COLECTARE – TRANSPORT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE DIN CELE 5 ZONE ALE JUDEȚULUI TIMIȘ – LOTUL 4 – SERVICII DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI DIN ZONA 3-DETA, dupa cum urmeaza :

                    TarifPopulație urban                    U.M.                Tarif unic 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipalelei/persoană/lună13,63 (TVA inclus)
TarifPopulație urbanU.M.Tarife distincte 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul urbanlei/persoană/lună9,59 (TVA inclus)
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul urbanlei/persoană/lună4,04 (TVA inclus)
TarifPopulație ruralU.M.Tarif unic 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipalelei/persoană/lună4,96 (TVA inclus)
TarifPopulație ruralU.M.Tarife distincte 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul rurallei/persoană/lună3,42 (TVA inclus)
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul rurallei/persoană/lună1,54 (TVA inclus)
TarifOperatori economici și instituții publiceU.M.Tarif unic 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similarelei/tonă432,28 + TVA
TarifOperatori economici și instituții publiceU.M.Tarife distincte 
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare rezidualelei/tonă428,64 + TVA
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare reciclabilelei/tonă439,51 + TVA

Cota TVA = 19%.

In consecinta, avand in vedere dispozitiile art.8 al.4 din Contractul pentru furnizarea de servicii de salubritate incheiat cu utilizatorii persoane fizice si juridice, va notificam modificarea tarifului de prestare a serviciului de salubritate, conform tarifului aprobat de ADID Timis pentru categoria de utilizator din care faceti parte.

Precizam faptul ca potrivit dispozitiilor art.12 al.3 din Anexa la Ordinul ANRSC nr.112/2007, privind aprobarea Contractului Cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor, modificarea tarifelor „va fi adusa la cunostinta utilizatorilor”, astfel incat pentru modificarea tarifelor de prestare nu este necesara incheierea de acte aditionale cu utilizatorii serviciului de salubritate.